8.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Kaza Kader Konu Anlatımı - Din Kültürü Testleri

27 Haziran 2021 Pazar

8.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Kaza Kader Konu Anlatımı

 8.sınıf din kültürü 1.ünite konu anlatımı sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfa içerisinde 8.sınıf din kültürü kaza ve kader konu anlatımı ile ilgili detayları bulabilirsiniz. Elimden geldiğince kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım :)


8.Sınıf Kader Kaza Konu Özeti

İNSTAGRAMDAN TAKİP ETMEK İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN LOGOYA TIKLAYABİLİRSİNİZ :)>

1) Kader Nedir?

Ölçü, düzen, miktar, bir şeyi ölçüye göre yapmak, bir şeye hükmetmek, gücü yetmek gibi anlamlara gelir. 

*Yüce Allah’ın Ezelden ebede kadar olacak her şeyin zamanını yerini ve özelliklerini sınırsız bilgisiyle belirlemesine kader denir.. 

* Kader bir işin planlanması anlamına da gelir.. 

* Kur’an-ı Kerim’de Kader kavramı ölçü, ahenk, denge, düzen, yasa gibi anlamlarda kullanılır. 

Allah’ın evreni yaratmadan, her şeyi önceden planlaması ve bilmesine kader denir. Görüldüğü gibi kaderin tanımında iki önemli kelime vardır. 

1. Planlamak 2. Bilmek. Planlamak ve bilmek birbirinden farklıdır. Kaderin yanlış anlaşılmasının sebebi bu iki kavramın yerlerinin karıştırılmasındandır. 

Not: Kader Allah’ın İrade (Dilediğini istemesi), Kudret (Her şeye gücü- nün yetmesi) ve İlim (Her şeyi bilmesi) sıfatıyla olmaktadır. 

Çünkü Allah irade sıfatıyla evrenin tamamını planlar ve ilim sıfatıyla da eylemlerimizi bilir. Bunların tamamını yapmaya da kesinlikle gücü yeter. 

Not: Cümle içinde kullandığımız –ecek -acak ekleri kaderi belirtir. Çünkü henüz gerçekleşmemiştir. Örneğin; Yarın deneme sınavına gireceğim

2) Kaza Nedir?

Emir, hüküm , bitirmek, yaratmak, karara bağlamak gibi anlamlara gelir. 

* Yüce Allah’ın ezelde (önceden ) takdir ettiği her şeyi ve zamanı gelince yaratmasıdır.

* Kaza bir işin gerçekleşmesi. 

* Genellikle kaza cümleleri –dı, -di, - du, -dü şeklinde biter.

Allah Her Şeyi Bir Ölçüye-Düzene Göre Yaratmıştır.

* Gece ve Gündüzün ardalanması.
* Evrende yer alan (Güneş, Dünya, Ay vd.) yörüngede bulunması.
* Yer çekimi yasası
* Su döngüsü
* İnsan vücudundun adeta bir fabrika gibi yiyecekleri eritip zararlı ve faydalı olarak ayırması
"Allah'ın herşeyi bir ölçüye göre yarattığına örnek ayetler"

AYET: ‘’Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan dilediği biçimde seni oluşturan Allah’tır’’ - (İnfitar S.7-8 )

AYET: ‘’ Şüphesiz gece ve gündüzün art arda değişmesinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır.’’ (Yunus S. 6)

AYET: ‘’Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.’’ (Kamer 49)


Evrendeki Yasalar Nelerdir? (Sünnetullah)

8.sınıf din kültürü evrendeki yasalar konu anlatımı aşağıda detaylı olarak yapılmıştır. Her yıl lgs sınavından evrendeki yasalar ile ilgili bir çok soru gelmektedir. Bu kısmın mantığını anlamaya çalışın. Özellikle LGS sınavında bu kısım ile ilgili bir çok soru karşınıza çıkmaktadır.

1) Fiziksel Yasalar

Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi ve hareketi ile ilgili yasalardır. Cansız maddelerle alakalıdır yani daha çok madde ve enerji ile ilgilidir., Sebep- Sonuç ilişkisine dayalı olup evrensel, sürekli ve zorunludur. Deney ve gözleme dayanır. 

Örnek vermek  gerekirse suyun kaldırma kuvveti Güneşin, Ayın ve Dünyanın hareketi Gece gündüzün oluşması, elektrik yasaları, suyun 100 derecede kaynaması, yoğunluk, basınç vs..

2) Biyolojik Yasalar

Canlıların doğuşu, beslenmesi, üremesi vb alakalı Allah’ın kanunudur. Canlılarla alakalıdır, Evrensel ve geneldir. Deney ve gözleme dayanır. 

Örnek vermek gerekirse İnsanların 9 ayda doğması. Bazı canlıların et bazılarının ot yemesi Balıkların suda yaşaması, bebeğin anne karnında oluşum aşamaları, insanların akciğerden nefes almaları vs.

3) Toplumsal Yasalar

Toplumsal Alanda Geçerli Olan Yasalardır. Sebep Sonuç İlişkisi İfade Eder. Daha sonraki konuda (3.ünite) detaylı anlatılacak olan Canın Malın Dinin Neslin Aklın Korunması Toplumsal yasalarla alakalıdır. 

Örnek vermek gerekirse Adaletin olmadığı toplumda huzur ve güvenin olmaması.

İnsan İradesi ve Kader

AKIL: İnsanın iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırmasını sağlayan düşünme yetisidir. 

İRADE: İnsanın karar verme yetisidir.

1) Külli İrade

* Allah’a ait olan iradedir. 
* Sınırsızdır. 
* İnsanlar değiştiremez. 
* İnsanın sorumlu olmadığı alandır 

 Anne baba seçimi Cinsiyet seçimi Göz rengi Irkı 

 Allah’ın Subuti Sıfatları: 

1- Hayat: Allah’ın diri olması 
2- İlim: Allah’ın her şeyi bilmesi 
3- Semi: Allah’ın her şeyi işitmesi 
4- Basar: Allah’ın her şeyi görmesi 
5- Kudret: Allah’ın her şeye gücünün yetmesi 
6- İrade: Allah’ın sınırsız istemesi (külli irade) 
7- Kelam: Allah’ın söz sahibi olması 
8- Tekvin: Allah’ın her şeyi yaratması

2) Cüzi İrade

* İnsanlara ait olan iradedir. 
* Sınırlıdır. 
* İnsanların etkinliği olduğu için akıl sahibi olanlar sorumludur. 

Cüzi iradeye Allah müdahale etmez. Bunun için insanlar iradelerinde özgürdürler.

 Arkadaş seçimi İbadetleri yapmak Ders çalışmak

NOT: İslam’a göre sorumluluğun ön şartı akıl ve irade sahibi olmaktır. Bundan dolayı da insanlar yaptıklarından sorumludur.

AYETLER
‘Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik ister şükredici olsun ister nankör ’ (İnsan Suresi 3)
Hiç kimse bir başkasının günahını çekmeyecektir.” (Zümer S.-7)

*** Bir insan “Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, ben ne yapayım “ diyerek kötülük yapamaz. Çünkü ayette ; “Kim zerre miktarınca iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir.Kimde zerre miktarınca kötülük yaparsa onun karşılığını görecektir.” buyurulmuştur. ( Zilzal S. 7-8)


8.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite İle İlgili Önemli Kavramlar 

1) Rızık : Azık , yenilen , içilen ve faydalanılan her şey. Allah mahlûkatı er-Rezzak ismiyle rızıklandırır. Örneğin öğrencinin diploma alması bir rızıktır. Çiftçinin elde ettiği buğdayı bir rızıktır. Sofrada yediğimiz yemek de bir rızıktır
2) Emek : Rızkı kazanmak için harcanan çabadır.Nasıl ki bir çiftçinin tarlaya tohum ekmesi beden gücü gerektiren bir emekse, bir öğrencinin de derslerine çalışması kafa gücü gerektiren bir emektir
3) Nimet : Rızık ile bazen aynı anlamda kullanılsa da daha geniş anlam ifade eder.
4) Ömür : Allah’ın canlılara verdiği yaşam süresidir.Ömrümüzü bizler kendi elimizle uzatır ya da kısaltırız.
5) Ecel : Yaşam süresinin sona ermesidir .Ahirete geçmek için kullanılan bir kapıdır. “Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi 57. ayet) buyurulur.Ecel Allah’ın elindedir. Canlıların biyolojik yasalarla ölmelerini planlayan Allah’tır. Yani ölümü takdir eden Allah’tır. Nasıl ki bize hayat veren Allah ise bizim ölümümüz de onun emri ve planıyladır.
6) Fani: Bir sonu olan, ölümlü anlamına gelmektedir.
7) Baki: Sonu yok ,hayat ve ölümü yaratan Allah’ın sıfatı.
8) İlim: Allah'ın ilmi sonsuzdur.
9) İrade: Allah'ın dilemesi sınırsızdır.
10) Kudret: Allah'ın her şeye gücü yeter.
11 )Tekvin: Allah her şeyi yaratır.
12) Tevekkül: İnsanın bir işte başarıya ulaşabilmek için elinden gelen bütün gayreti gösterdikten sonra işin sonucunu, yani başarıyı Allah'tan beklemesidir.

İnsan başarı-başarısızlık konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Dinimizde Müslümanın çalışmasını emretmiştir. “Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul” (İnşirah 7) 

Sağlık konusunda da dinimiz tedbirli davranmamızı ve hasta olduğumuzda tedavi olmamızı emretmiştir. Peygamberimiz (S.A.V.):”Korunma dua ve tedavide kaderdir.” Buyurmuştur. 

Tevekkül:: Allah’a güvenmek, dayanmak, teslim olmak, havale etmek ,bağlanmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise bir iş için elimizden gelen her çabayı harcadıktan sonra gerisini Allah’a bırakmak ona güvenmek ve dayanmaktır. Başarı- başarısızlık /hastalık –sağlık konusunda da tevekkül etmeliyiz.

Hz. Musa

• Soyu Hz.İbrahim (a.s)’a dayanır. 
• İsrail oğullarına gönderilmiştir. 
• Allah ile konuştuğu için İslam medeniyetinde kelimetullah olarak anılır. 
• Firavun (mısır hükümdarı) ile olan mücadelesi anlatılır. 
• Bütün peygamberler tehvid’e (bir tek ilah inancı)davet etmiştir.
• Yahudilere (İsrail oğullarına) peygamber olarak gönderilmiştir.
• Eski mısırda ülkeyi firavunlar yönetirdi.
• Bütün peygamberler tehvid’e (bir tek ilah inancı)davet etmiştir.


Kıssa: Bazı Peygamberlerin ve toplulukların Kur’an-ı kerim’de anlatılan ibret verici hayat hikayeleridir. 

Not: Hz. Musa (a.s)kıssasından bir çok ders çıkarırız. En önemli dersimiz Allah’ın gücü her şeye yeter. Allah’a karşı gelenler her zaman malup olmaya mahkumdur.


Tüm peygamberler sadece peygamberlik yapmamış yeryüzünü mamur ederek meslekleriyle de insanlara hizmet etmişlerdir. 

*Hz. Âdem (As): Ziraatçıdır. 
*Hz. Şit (As): Dokumacıdır. 
*Hz. İdris (As): Terzidir. 
*Hz. Nuh (As): Marangozdur. 
*Hz. Hud (As): Tüccardır. 
*Hz. Salih (As): Çobandır. 
*Hz. İbrahim (As): Mimardır. 
*Hz. Lut (As): Tarihçidir. 
*Hz. İsmail (As): Kara ve deniz avcısıdır. Yetmiş dil bilirdi. Tercümandır. 
*Hz. İshak (As): Çobandır. 
*Hz. Yakub (As): Çobandır. 
*Hz. Yusuf (As): Saati ilk icat edendir. Vezir ve başdanışmandır. 
*Hz. Eyüp (As): Ziraatçıdır. 
*Hz. Şuayb (As): Ziraatçıdır. 
*Hz. Musa (As): Çobandır. 
*Hz. Harun (As): Vezirdir. 
*Hz. Davud (As): Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran kumandandır.

Hz. Musa'nın Mucizeleri Nelerdir? 

1 ) Asasının yılan (ejderha) olup sihirbazların yaptığı sihri yutması. 
2 ) Beyaz el ( elini koynuna koyup çıkardığında parlaması ) 
3 ) Asası ile denizi ikiye ayırması.

Ayetel Kürsi'nin Okunuşu ve Anlamı

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılan bu âyet Kuran-ı Kerim'de Bakara suresi'nin 255. ayetidir. Medine-i Münevvere'de indirilmiştir. Birçok fazileti vardır. Koruyucu özelliklere sahip olan ayet-i kerime, farz namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak için, şerden korunmak adına okunur.Allah’ın her şeye gücünün yettiğinden ,her türlü eksiklikten uzak olmasından bahseder. 

Ayetel Kürsi'nin Türkçe Okunuşu 

 Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti ve’larda ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huve’l-‘aliyyu’l-‘azîm
Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Kürsi : İlahi hükümranlık ilahi ilim, kudret anlamlarına gelir. 
Tevhid : Allah’ın bir ve tek olması 
Aliyy : Üstünlük ,en yüce 
Azim : Allah zad ve sıfatları bakımından en büyüktür. 
Hayy : Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren 
Kayyum : Her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kainatı idare eden

Evet arkadaşlar 8.sınıf 1.ünite kader ve kaza konu anlatımı bu kadardı. Elimden geldiğince kısa bir özet şeklinde paylaşmaya özen gösterdim. Umarım işinize yarar. Yine sitemiz içerisinde din kültürü ile ilgili diğer konu anlatım ve özetlere ulaşabilirsiniz :)

Aşağıda verilen bağlantıdan 8.sınıf 1.ünite kaza ve kader test sorularına ulaşabilirsiniz. Test sorularını ister pdf olarak isterseniz online bir şekilde çözebilirsiniz.

dinkulturutestleri.com/8-sinif-din-kulturu-testleri
dinkulturutestleri.com/8-sinif-din-kulturu-denemeler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad

Your Ad Spot