8.Sınıf Din Kültürü 2.Ünite Zekat ve Sadaka Konu Anlatımı - Din Kültürü Testleri

29 Haziran 2021 Salı

8.Sınıf Din Kültürü 2.Ünite Zekat ve Sadaka Konu Anlatımı

 8.sınıf din kültürü 2.ünite konu anlatımı sayfasına hoş geldiniz arkadaşlar. 8.sınıf din kültürü 2.ünitesi zekat ve sadaka konusundan oluşmaktadır. Zekat ve sadaka konu anlatımı ile bu ünite ile ilgili eksik bilgilerinizi kapatabilirsiniz. 


8.sınıflar gireceği LGS sınavı öncesi zekat ve sadaka ünitesi ile ilgili eksik bilgilerini kesinlikle kapatmalıdır. Her yıl lgs sınavında karşınıza zekat ve sadaka ile ilgili bir çok soru çıkmaktadır. Bundan dolayı konuyu anlayarak ilerlemenizde büyük fayda var. Konu anlatımı sayfasının sonunda yer alan bağlantılar ile de zekat ve sadaka konusu ile ilgili hazırlanan testleri çözebilirsiniz.


İNSTAGRAMDAN TAKİP ETMEK İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN LOGOYA TIKLAYABİLİRSİNİZ :)>

8.Sınıf Zekat ve Sadaka Konu Özeti

Paylaşmak ve yardımlaşmak; herhangi bir şeyi başkalarıyla bölüşmek, bir işin yapılmasına katılmaktır. İnsan toplumsal bir varlıktır. Dolayısıyla toplumsal yaşam birlikte iş yapmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı gerektirir.


Paylaşmak ve yardımlaşmak insanın doğasında vardır. Çevremizdeki insanlarla maddi ve manevi olarak bir çok şeyi paylaşırız. Örneğin; para, yiyecek, muhabbet, sevgi, saygı, mutluluk. İslam hem maddi hem de manevi açıdan paylaşmaya önem veren bir dindir


“İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın.” (Maide Sûresi/2.ayet)

Zekat Nedir? 

Kelime olarak; Çoğalmak, Artmak, Bereket, Arınmak, Temizlenmek, Gelişmek, büyümek anlamlarına gelir. Terim olarak ise zekat; dinen zengin sayılan Müslümanların, ibadet niyetiyle her yıl malının veya parasının belirli bir miktarını Kur’an-ı Kerim’de belirtilen ihtiyaç sahibi kimselere sarf etmesidir. İslam dininde paylaşma ve yardımlaşma yalnızca toplumsal bir görev değil aynı zamanda ibadettir. Hicretin 2. yılında, Medine’de farz kılınmıştır. İslam’ın 5 şartından biridir.


Mekkeli Müslümanlar, müşriklerin zulmünden kurtulmak için Medine’ye hicret etmişlerdir. 

Hicret: Göç etmek 

Muhacir: Göç eden 

Ensar: Göç edene çokça kucak açan, yardım eden anlamına gelmektedir.


Zekat Kimlere Farzdır?

Zekat, Müslüman, akıllı ve ergen olan kişilere farzdır. Zekat ile ilgili bilmeniz gereken çok önemli kavramlar vardır. Bu kavramlara sırasıyla bakacak olursak;

  1. Havaic-i Asliyye: Temel ihtiyaçlar demektir. Kişi temel ihtiyaçlarını (yeme, içme, barınma, eğitim, sağlık, fatura, kira) karşıladıktan sonra kalan parası nisab miktarına denk ise zekat verir.
  2. Nema: Artıcı olma demektir. Zekat verilecek malın kazanç sağlayıcı olması gerekir.
  3. Havl-i Havelan: Yıllanma demektir. Zekat verilecek malın sahibinin elinde bir kameri yılın geçmesi gerekir.
  4. Nisab: Kelime olarak; her şeyin aslı, kökü, asgari miktarı gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise; dinen zekat ve hac gibi mali yükümlülükleri yerine getirebilmek için zengin olmanın asgari sınırıdır. Diğer bir ifadeyle asgari zenginlik ölçüsüdür. Kişi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 85 gr. altın veya ona eşdeğer mal ya da paraya sahip ise zengin kabul edilir.

NOT: Toprak ürünlerinde ve madenlerde yıllanma şartı aranmaz.

Zekat Nelerden Ne Kadar Verilir?

Zekat vermek için elimizdeki hayvanlardan, paradan ya da ürünlerden faydalanabiliriz. Peki zekat nelerden ne kadar verilir? şimdi gelin bunlara bakalım.


1.Koyun ve Keçi: Kırkta bir (1/40) oranında zekatı verilir. Koyun ve keçi küçükbaş olarak adlandırılır. Koyun ve keçilerin sayıları karışık olarak 40’a ulaşırsa da zekatı verilir. Örnek; 15 keçi, 25 koyun. 

NOT: 40-120 arası 1 küçükbaş 121-200 arası 2 küçükbaş 201-400 arası 3 küçükbaş zekat olarak verilir. 

2.Sığır ve Manda: Otuzda bir (1/30) oranında zekatı verilir. Büyükbaş olarak adlandırılır. 30 büyükbaş hayvanı varsa 1 tane 2 yaşında büyükbaş verilir. 

NOT: 30-39 arası 1 tane 2 yaşında büyükbaş 40-59 arası 1 tane 3 yaşında büyükbaş zekat olarak verilir.

3.Deve: Beş devesi olan bir kimse bir tane koyun veya keçiyi zekat olarak verir.(1/5) DİKKAT! Sorularda koyun ve keçi diyerek sizi yanıltabilir. 5 devesi olan sadece bir tane küçükbaş hayvanı zekat olarak verir. 

4.Altın, Gümüş, Ticaret Malı: Bunların zekat oranı 1/40’tır. 

DİKKAT! Altın ve gümüş dışında ticaret için olmayan inci, zümrüt ve elmas gibi süs eşyaları için zekat verilmez. 

5.Nakit Para: Nakit parası olanlar için de zekat miktarı 1/40’tır. DİKKAT! Mevcut para tek başına nisab miktarını bulmazsa (85 gr. altın) varsa altın ve ticaret malları ile birleştirilir ve hapsinin toplamı üzerinden zekat verilir. 

6.Toprak Ürünleri: Toprak ürünlerinden alınan zekat miktarı 1/10’dur. Toprak ürünlerinden alınan zekata öşür denilir. 

Toprak ürünlerinde yıllanma şartı aranmaz. Her hasat döneminde zekat verilir. Yağmur veya ırmak suyu ile sulanan ürünlerin zekatı 1/10’dur. Masraf yapılarak sulananların ise 1/20’dir. 

7.Madenler: Zekat oranı 1/5’tir. Yıllanma şartı aranmaz. Nisab miktarı yoktur çıkarılan madenin beşte biri zekat olarak verilir. 

Zekat verilecek malın zekatı kendisinden verileceği gibi değeri üzerinden kıymet itibariyle de yani paraya çevrilerek de verilebilir. Ancak burada fakirin yararına olan tercih edilmelidir. 

Ev eşyasından, oturulan evden, binilen arabadan zekat verilmez. Ancak bunlardan ticari bir gelir elde ediliyorsa zekat verilir.

Zekat Kimlere Verilir?

 Zekat kimlere verilir konusu çok önemlidir. Eğer doğru kişilere zekat verilmezse maalesef ibadetimizi yapmış sayılmayız. Bundan dolayı zekatın kimlere verildiğini iyi öğrenmemiz gerekmektedir. 


Ayet: “Sadakalar (zekatlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmış yolcular içindir.”(Tevbe,60)


1.Yoksullar: Günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Yoksulların çok az da olsa bir geliri vardır. 

2.Miskinler: Hiçbir geliri veya malı olmayanlardır. Diğer adı miskinlerdir. 

3.Borçlular :Borcu olan kişilere zekat verilebilir.

4.Zekat toplama memurları: Eskiden zekat toplama işi devlet tarafından görevlendirilen bazı kimseler tarafından yapılırdı. Toplanan zekatlar ihtiyaç sahiplerine devlet eliyle ulaştırılırdı. Bu şekilde zekat toplayan kişilere zekat toplama amilleri de denilir. 

5.Müellefe-i Kulûb: Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenler, Müslüman olmaya yatkın kişiler.  

6.Köleler ( esaret altında olanlar): Eskiden esir olanlar özgürlüklerini belli bir para karşılığında geri alabilirlerdi. Bu kimselere de zekat verilebilir 

7.Allah yolunda olanlar : Allah yolunda gerek canıyla gerek ilmiyle mücadele edenlerdir. 

8.Yolda kalmışlar: Bir yerden bir yere giderken parası bitip yolda kalan kişilerdir. 

Müslüman olmayanlara ve zenginlere zekat verilmez.

Zekat kurumlara ve derneklere verilmez. Ancak bunlara vekâlet verilebilir. 

Zekatı verecek kişi veya vekil tayin edilen kimse bunu zekat olarak vermeye niyet etmelidir. Ancak zekat verilen kimseye bunu söylemesi şart değildir.

Zekat Kimlere Verilmez? 

Zekat kimlere verilmez gerek din kültürü yazılı sınavlarında gerek lgs sınavı ve denemelerinde sık sık karşınıza çıkmaktadır. Bu kısım bence çok önemli. Hem ibadetinizin doğru kısmını öğrenmeniz hem de girecek olduğunuz sınavlarda karşınıza çıkacak olan sorulardan dolayı.


  1. Dede ve Nine
  2. Anne ve Baba
  3. Çocuklar
  4. Torunlar
  5. Karı-Koca birbirine zekat veremez

Kısaca kişi bakmakla yükümlü olduğu sorumlu olduğu yakınlarına zekat veremez.


Amca, hala, dayı, teyze ve kardeşe zekat verilir. 

Zekat Nasıl Verilir? 


Gerçek ihtiyaç sahipleri bulunur. Malın iyi ve temiz olanından verilir. Zekat verilen kişi incitilmemelidir. Zekat veren kimse kibre kapılmamalıdır. Sonuçta zekat zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Zekatın bir ibadet olduğunu unutmamalı ve Allah rızası için vermelidir


Ayet: “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir.”(Bakara, 262)

Ayet: “Sadakaları ( zekatları) açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın da bir kısmına kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Bakara, 271)

Ayet: “Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır; kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkârcı topluluğa hidayet vermez.”(Bakara, 264)

Sadaka Nedir? 

Bir kişinin kendi istediği ile sadece Allah rızası fakir ve muhtaçlara yaptığı yardıma sadaka denir.  Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Sadaka verecek kimsenin zengin olması gerekmez. Sadaka zekattan daha kapsamlıdır. Zekat sadakanın farz olan kısmına denir. Belirli bir miktarı vardır


Ayet: “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz âdi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O’na mahsustur.” (Bakara, 267)

Sadaka örnekleri olarak İnsanlara güler yüzlü davranmak Yoldaki eziyet veren bir şeyi kaldırmak Güzel söz söylemek İki kişi arasını düzeltmek vs verilebilir.

Sadaka-i Cariye: Kesintisiz bir şekilde sürüp giden, devam eden, öldükten sonra da amel defterine iyilik yazdıran sadakadır

Fıtır Sadakası (Fitre): Sadakanın en çok bilinen çeşididir.Dinen zengin sayılan müslümanların vermesi vaciptir. Ramazan ayında verilir. Ailedeki her birey için verilir. Miktarını Diyanet İşleri Başkanlığı belirler. Miktarını bir kişinin bir günlük doyacak karşılığıdır.

İsteyenler bu miktarın üstünde de verebilir fakat az veremez.Ramazan bayramı, bayram namazına kadar verilmelidir. Örneğin; 2019 yılında fitre miktarı 20 tl olarak belirlendi. Aile 5 kişi ise; 5*20=100 tl fittre verilmelidir. 
Fidye ile fitre birbirine karıştırılmamalıdır. Fidye oruç tutamayacak derecede yaşlı veya iyileşemeyecek derecede hasta olanların tutamadığı gün sayısınca vermiş oldukları sadakadır.

Ayet: “Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar (…) var ya işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” (Ahzab, 35)

İnfak: Kelime anlamı; harcamak, bitirmek, tüketmektir. Terim anlamı ise; bir kişinin Allah rızasını gözeterek kendi malından yapmış olduğu maddi harcamadır. 

İsar/Diğergamlık: Cömertlik ötesi davranış demektir. Müminin harcama konusunda din kardeşini kendisinden de ön planda tutmasıdır. 

Sadaka Taşı: Osmanlı zamanında ecdadımız “sağ elin verdiğini sol el bilmemeli” hadisini dikkate alarak bazı camilerin avlularına koydukları kumbara şeklindeki taştır. İhtiyacı olan bu taştan, ihtiyacı kadar alır fazlasına dokunmaz. 

Zimem Defteri: Yine sadakanın gizlisi faziletlidir düşüncesiyle bakkalda bulunan veresiye defterini zengin bir kimsenin kapatmasıdır.

Zekat ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bireysel Faydaları 


İnsanın yaratılışındaki yardımlaşma duygusunu ortaya çıkarır. Kişi malının şükrünü yerine getirmiş olur. İnsana gönül güzelliği, şefkat, merhamet ve cömertlik kazandırır. Bencillik ve cimrilikten arındırır. Kişi malını temizlemiş olur. Kişinin malının bereketlenmesine vesile olur. 


Toplumsal Faydaları 

Toplumda paylaşma egemen olur. Güven ortamı meydana gelir. Kaynaşma ve birliktelik ortaya çıkarır. Ekonomik denge ve eşit paylaşım sağlanır.

HZ. ŞUAYB (A.S)

Kur’an-ı Kerim’de aldı geçen peygamberlerdendir. Hz. İbrahim (a.s)’in soyundandır. Kızlarından birini Hz. Musa ile evlendirmiştir. Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kaynaklarda Medyen ve Eyke’nin Arabistan ve Akabe körfezinin Doğu kıyıları olduğu söylenir.


Putperest ve ölçü tartıda hile yapan kavmini Allah’tan başka ilah olmadığına, kendisinin peygamberliğini kabul etmeye ve ölçü ve artıyı doğru yapmaya davet etmiştir. Hz. Şuayb Allah’ın göndermiş olduğu emirleri tebliğ ederken tatlı dilli olmasından ve güzel anlatımından dolayı “hatibu’l enbiya (peygamberlerin hatibi, güzel konuşanı)” olarak isinlendirilmiştir

Ayet: “Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, O’ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddî bakımdan iyi bir durumda görüyorum; ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin. Eğer müminseniz Allah’ın bıraktığı (meşrû) kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim." (Hud, 84-86)

Medyen halkını kötülüklerini devam ettirmeleri yüzünden bir sabah korkunç bir sarsıntı yakaladı ve helak edildiler. Eyke halkı ise 7 gün süren şiddetli sıcaktan sonra üzerlerine yağan ateş yağmuru ile helak edildiler. Hz. Şuayb ve ona inananların Mekke’ye gittikler, başka bir rivayete göre de aynı yerde yaşamaya devam ettikleri söylenir.


Allah’ın varlığına ve birliğine karşı gelenlerin ve onun düzenini bozanların sonu hüsrandır. Sağlıklı bir toplum için adalet, güven, doğruluk gibi temel değerlerimizi korumalıyız.

Maun Suresinin Okunuşu ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim’in 107.suresidir. 7 ayetten oluşur. Mekke döneminde inmiştir. Adını yardım, iyilik, komşuların birbirlerinden aldıkları ihtiyaç maddeleri anlamına gelen “maun” kelimesinden alır. Bu sûre dini yalanlayan, ölümden sonraki hayatı inkar eden, yardım ve iyiliğe engel olan ve namazlarını ciddiye almayıp riyakarlık (gösteriş) yapankimseler hakkında indirilmiştir.

Maun Suresinin Türkçe Okunuşu

 

Bismillahirrahmânirrahîm.
Era'eytellezîyükezzibübiddîn Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm Velâyehüddüalâta'âmilmiskîn Feveylünlilmüsallîn Ellezîne hüman salâtihimsâhûn Ellezîne hüm yürâûne Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Maun Suresinin Anlamı

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan; Ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen! Vay haline o namaz kılanların ki, Onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar

Evet arkadaşlar 8.sınıf 2.ünite zekat ve sadaka konu anlatımı bu kadardı. Elimden geldiğince kısa bir özet şeklinde paylaşmaya özen gösterdim. Umarım işinize yarar. Yine sitemiz içerisinde din kültürü ile ilgili diğer konu anlatım ve özetlere ulaşabilirsiniz :)

Aşağıda verilen bağlantıdan 8.sınıf 2.ünite zekat ve sadaka test sorularına ulaşabilirsiniz. Test sorularını ister pdf olarak isterseniz online bir şekilde çözebilirsiniz.

dinkulturutestleri.com/8-sinif-din-kulturu-testleri
dinkulturutestleri.com/8-sinif-din-kulturu-denemeler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad

Your Ad Spot