8.Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Din ve Hayat Konu Anlatımı - Din Kültürü Testleri

29 Haziran 2021 Salı

8.Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Din ve Hayat Konu Anlatımı

 8.sınıf din kültürü 3.ünite konu anlatımı sayfası içerisinde din ve hayat ünitesi ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. 8.sınıf lgs öğrencilerinin gireceği sınav öncesinde din ve hayat konusundaki eksiklikleri kapatmaları çok önemlidir. Çünkü sınavda bu kısımla ilgili bir çok soru gelmektedir.


8.sınıflarla ilgili hazırlanan cevap anahtarlı zor lgs din kültürü deneme sınavları için dinkulturutestleri.com/p/8-sinif-din-kulturu-denemeler aşağıda verilen adresi kullanabilirsiniz.

Ayrıca dinkulturutestleri.com/p/8-sinif-din-kulturu-testleri adresi içerisinde yer alan 8.sınıf din kültürü testlerini de mutlaka çözmelisiniz.


İNSTAGRAMDAN TAKİP ETMEK İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN LOGOYA TIKLAYABİLİRSİNİZ :)>

8.Sınıf Din ve Hayat Konu Özeti

Din Nedir?

Türkçeye Arapçadan girmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı: kanun, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, itaat, teslimiyet gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise din: Allah’ın Peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ve akıl sahibi insanları dünya ve ahirette mutlu etmek için kendi hür iradeleriyle en iyi, en doğru ve en güzele yönlendiren ilahi kurallar bütünüdür. 

DİN 

➢ Allah tarafından gönderilmiştir. 
➢ Allah’ın insanlar arasından seçtiği Peygamberler aracılığıyla gönderilmiştir. 
➢ Amacı insanları dünya ve ahirette mutlu kılmaktır. 
➢ Din baskıyla kabul ettirilemez. İnsan kendi özgür iradesiyle kabul eder. 
➢ Dinde sorumlu olmanın şartı akıl ve irade sahibi olmaktır. 
➢ İslam dininin temeli Tevhid’dir. Yani Allah’ı zatında ve sıfatlarında birlemektir. 

DİNİN DÖRT TEMEL BOYUTU VARDIR 

1-) İman ( inanç) boyutu: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahret (hesap) gününe, kadere hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmaktır. 

✓ İmanın şartı diye bilinen iman esaslarıdır. 
✓ 6 tanedir. 
✓ Gönülden inanmak gerekir. 
✓ Bir bütündür, parçalanamaz, hepsine birden inanmak gerekir. 
✓ Zamana, mekana, fert ve topluma göre değişmez. 

2-) İbadet: İnancın somut göstergesidir. Temel ibadetler; namaz, oruç, zekat ve hac olarak Kur-an’da farz kılınmıştır. 

❖ İbadetler sadece Allah için ve samimiyetle (ihlas) yapılır. 
❖ İbadetlere Kur-an okumak, sadaka vermek, Allah’ı zikretmek vb. birçok şey eklenebilir. 

3-) Ahlak: İnsanın Allah’la ve diğer varlıklarla ilişkilerinin hangi ilke ve kurallar çerçevesinde gerçekleşeceğini belirler. Ör: Anne babaya iyilik, yalan söylememek, doğru dürüst olmak vs. 

4-) Muamelat (sosyal hayat): İslam getirdiği inanç ibadet ve ahlak boyutu ile güvenilir, huzurlu bir toplum oluşturmayı amaçlar. Ör: miras, evlilik, boşanma, kadın ve erkeğin sorumluluğu, ticaret vb. 

Not: Dinimizin bu 4 temel boyutu aynı zamanda Kuran’ın ana konularıdır. Ayrıca Kur-an’ın ana konuları düşünüldüğünde birde 5. Olarak kıssalar eklenir. 

DİN BİREY İLİŞKİSİ 

• İnsanın maddi ve manevi ihtiyaçları vardır. 
• Maddi ihtiyaçları ( yeme, içme, barınma, giyinme vb.) 
• Manevi ihtiyaçları ise ( sevmek, sevilmek, güvenmek, bağlanmak ,sığınmak vb.) işte din bu manevi ihtiyaçlara karşılık verir. 
• İnsanlar yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, hastalık ve felaketler karşısında Allah inancı ile umut, güven ve huzur bulur. 
• Din bireylerin Ben kimim? Niçin yaratıldım? Nasıl yaşamalıyım? İyi nedir? Doğru nedir? Gibi sorulara cevaplar bulmasına yardımcı olur.

FITRAT: Kelime anlamı yaratılış demektir. Yaratılışımızda her insan kendisini yaratan bir olan yaratıcıya inanacak şekilde yaratılmıştır. 

‘’ Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hıristiyan ya da Mecusi yapar.’’ (Hadis-i Şerif)

İnsanın niçin yaratıldığına Kur’an : ‘’ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’’ ( Zariyat S. 56) Ayeti ile cevap

Yine Kur-an’da : ‘’ Onlar, Allah’a ve ahret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.’’ ( Al-i İmran 114) ayeti ile bireyin hayatını anlamlandırmasına katkı sağlar

Bireylerin kalplerinin huzurlu olması ve psikolojik yönden rahatlamaları için Kur-an : ‘’ …Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.’’ ( Rad s. 28) ayeti ile bireylerin Rab’ leri ile huzur bulacaklarını belirtir

Din Toplum İlişkisi

Din ırk, renk, coğrafya ve ekonomik fark gözetmeksizin insanları tevhid inancı etrafında birleştirir. Toplumda pek çok değer ( paylaşma, yardımlaşma, merhamet, sevgi vb.) dinin getirdiği ilkeler ile insanlara yol göstererek toplumu inşa eder.


Gerek geçmişte gerekse yakın tarihimizde insanlar dini değerler etrafında birleşerek hareket etmişler ve kardeşlik bilincini geliştirmişlerdir. 


Ör: 15 Temmuz da minarelerden okunan salaların birlik çağrısı anlamında algılanıp kutsalımızı, vatanımızı, bayrağımızı dinimizin emrettiği kardeşliğimiz ile hareket ederek korumuş olduk. 


Toplu yapılan ibadetler ile sevdiklerimiz ile mümin kardeşlerimiz ile muhabbetimiz artar. Yine sıla-i rahimi ( akrabalık ilişkilerini kesmemek) bize dinimiz emreder. 


Hüsn-i zan: iyi düşünce iyi tahminde bulunmak. 


Su-i zan:kötü düşünmek, kötü tahminde bulunmak. Dinimiz yine su-i zandan sakınmamızı isteyerek diğer insanlara karşı yaklaşımımızın kötü olmasını istemez

Ayet : ‘’ Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O , düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.’’ ( Nahl s. 90)

Kısacası din toplumun ( ticaret, evlilik, miras, faizin haram olması, aldatmak vb.) her yönden huzurlu, mutlu ve temiz olması için yönlendirir. Bu yüzden dini değerlerimizi ve milli- kültürel değerlerimizi yeni nesillere aktarmamız şarttır. 

DİNİMİZİN KORUNMASINI EMRETTİĞİ BEŞ TEMEL DEĞER 

✓ Dinimizin bireysel ve toplumsal olarak bir çok gayesi vardır. 
✓ Din insanın aklına, kalbine ve duygularına hitap ederek insanın davranışlarını olgunlaştırır. 
✓ Toplumda koyduğu ilkeler ile birlik ve beraberliğe katkı sağlar. 
✓ İslam dininde bütün dini hükümler bu beş değeri korumaya yöneliktir. 
✓ Gerek bireylerin gerekse toplumların onurlu bir hayat sürmesi beş temel değerin korunmasıyla olur. Bunlar; 

1- Canın korunması 
2- Aklın korunması 
3- Malın korunması 
4- Neslin korunması 
5- Dinin korunması

1) CANIN KORUNMASI

➢ Bu değer insanın aziz olan yaşam hakkının ve can güvenliğinin korunmasıdır. 
➢ Yaşam hakkı olmayan birinin diğer hak ve sorumluluklarından bahsedilemez. 
➢ Dinimizde herkes günahsız, hür olarak yaşamını sürdürme hakkına sahip olarak doğar.
Ayet : ‘’ Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın ( bu iki hal dışında) öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini ( hayatını kurtararak ) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır.’’ ( Maide s. 32)

Ayet : ‘’ Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın , öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın…’’ ( İsra s. 33)

Hadis-i Şerif: Veda hutbesinde Peygamberimiz (s.a.v) ‘’Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl bir mübarek şehir ise canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir.(kutsaldır) her türlü kötülükten korunmuştur.’’ Buyurmuştur.

İntihar: İslam'da kişinin yaşamına son vermesi kesinlikle haramdır.

Ayet : ‘’…Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın…’’ (Bakara s.195)

Ötenazi: iyileşmesi imkansız bir hastalıktan dolayı dayanılmaz acılar çekme sebebiyle bir kimse yaşamına son veremez. Bu konuda sabrıyla ön plana çıkan Hz. Eyyüb Peygamber bizlere örnek olmalıdır. Sabrın sonu selamettir.
Ayet : ‘’ Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır.’’ (Bakara s. 153)

Kürtaj: Anne karnındaki çocuğun da yaşam hakkı vardır. Dolayısıyla cana kıymak demektir ve yasaklanmıştır.
Ayet : ‘’…Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin…’’( En’am s. 151)

İşkence: işkence zulümdür ve yasaklanmıştır. İslam’da savaş halinde bile insanın yaşama hakkı vardır. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara ve esirlere iyi davranılır. 

Haram yiyecekler: Domuz eti, kan, leş ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların da eti yenmez. Canın korunması kapsamında kişiler helal ve temiz olanlardan yemelidir.

İş sağlığı ve güvenliği: İnsan hayatını tehlikeye atan durumlara karşı iş verenlerin ve işçilerin sağlık ve güvenliklerini koruyucu tedbirler alınmalıdır. 

➢ Yine canın korunması kapsamında bireyler yeme içmesine dikkat etmeliler. Hastalık ve zorluklar karşısında tedbirsiz davranmamalıdır. 

➢ İnsan kadar doğadaki diğer canlılara da zarar verilmesi bir Müslümanın yapmaması gereken davranıştır.

2) AKLIN KORUNMASI

• Akıl insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yetidir. 
• Akıl sayesinde insan inanır ve sorumlu tutulmuştur. 

Alkollü içecekler: İnsanın akıl ve düşünme yetisini olumsuz etkilediği için yasaklanmıştır. Aklını kaybeden insan bilinçsiz hareket ederek hem kendine hem de diğer insanlara zarar verir. 

Ayet : ‘’Ey iman edenler!(aklı örten) içki (ve benzeri şeyler)…şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.’’ ( Maide s. 90) 

Uyuşturucu maddeler: Esrar, eroin, afyon ve ismini bilmediğimiz hap şeklinde ve damar yoluyla burun ile vücuda alınan uyuşturucu maddeler haramdır. 

Sigara : Sigara alışkanlığı olan birisi sigara içmediği zaman akli melekelerini tam kullanamadığı için ve pek çok ruhsal , bedensel hastalığın baş sebebi olduğu için Müslüman’ın kesinlikle kullanmaması gereken maddedir. 

HAMR: Aklı örten düşünme ve idrakı olumsuz etkileyen sarhoşluk veren maddelerdir. 

Hadis-i Şerif: ‘’Her sarhoşluk veren şey hamr, her hamr da haramdır.’’ Ve ‘’ Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.’’

3) MALIN KORUNMASI 

✓ Kişinin helal ve çalışarak mal mülk edinmesinde bir sakınca yoktur. 
✓ Bir müminin kazandığı malın zekatını vermesi gerekir. 
✓ İslam aldatmayı, mal konusunda yalan beyanda bulunmayı, karaborsacılığı, karşı tarafın acizliğinden yararlanarak mal edinmeyi, FAİZİ ve haksız kazancı haram kılar. 

MÜLK: Bir kimsenin sahip olduğu üzerinde her türlü tasarrufta bulunabildiği şeylere denir. 

Ayet : ‘’O, geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, çalışıp kazanmak için de gündüzü aydınlık kılandır.’’ (Yunus s. 67) 

Ayet : ‘’Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma…’’(Kasas s. 77) 

Hadis-i Şerif: ‘’İnsan elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.’’ 

✓ Bu ayetler ve hadis-i şerif insanları çalışarak, helal olarak mal kazanmayı teşvik ediyor. 

Ayet : ‘’Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.’’ ( Bakara s. 188) 

Ayet : ‘’ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline!’’ ( Mutaffifin s. 1) 

Hadis-i Şerifler: 

‘’Bizi aldatan bizden değildir.’’ 

‘’İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır. Malını stoklayıp karaborsaya düşüren lanetlenir.’’
 
’Faizcilikle zenginleşen kişinin sonu mutlaka fakirliktir.’’
Bu ayet ve hadislerde de haksız, haram kazancın ne kötü bir fiil olduğu belirtilmiştir.

4) NESLİN KORUNMASI 

NESİL: Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş aynı çağın getirdiklerini yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü topluluktur. 

➢ Neslin korunmasında en önemli kurum evliliktir. 
➢ Hangi çağda olursa olsun aile kurmak toplumların en önemli ve gerekli özelliğidir. 
➢ Dinimiz zinayı haram kılar. Aile kurmayı tavsiye eder. 

ZİNA: Nikahsız birliktelik, eşlerin birbirlerini aldattığı çirkin davranış, gayrı meşru ilişki. 

➢ Evlilik Peygamberimiz (sav) ‘in en büyük sünnetidir. 
➢ Ailelerde güven üzerine kurulur. Sadakatin güvenin olmadığı bir aile çöker. 
➢ Kur –an aile içi iletişimin sevgi temeli üzerine kurulmasını öğütler. 

Ayet : ‘’ Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.’’ (Rum s.21) 

Peygamberimiz (sav) evlenen kişinin dininin öbür yarısını tamamlamış olacağını bildirir. 

Hadis-i Şerif: ‘’Ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin.’’

Aile bireyleri Allah’ın emirlerine uymalı kendilerini ve nesillerini korumalıdır

Ayet : ‘’Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…’’(Tahrim s. 6) 

Aile içerisinde anne ve babaların önemli görevleri vardır. 

Hadis-i Şerif: ‘’Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz.’’ 

Aile bireylerin sorumlulukları vardır. 

Hadis-i Şerifler: 

‘’ Hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Evin beyi sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür.’’ 

‘’Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanım…’’ 

‘’İmanı en olgun mümin , ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız da kadınlara en iyi davrananızdır. 

Ayet : ‘’Rabb’in sadece kendisine kulluk etmenizi , ana babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ‘öf’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.’’ (İsra s. 23) 

Not : Aile içerisinde herkes sorumluluklarını yerine getirmelidir. Dini , ahlaki, kültürel ve milli değerlerimizi korumalıyız. Yaşantımız başkalarına özenerek değil Yüce Rabbimizin emirlerine uyarak kurmalıyız. Dinimizin de emrettiği gibi okumalı ahlaklı bireyler olarak neslimize iyi örnek olmalıyız.

5) DİNİN KORUNMASI

Bir kişinin bir dine inanması tamamiyle kendi tercihine bağlıdır. Bizlerin de Hak din İslamı anlatma ve yaşama sorumluluğumuz vardır. 

Ayet : ‘’ Dinde zorlama yoktur…’’ (Bakara s.256) Ayeti ile din baskı ile kabul ettirilemez. Ancak Müslümanlarda bu ayetin arkasına sığınıp ibadetlerini yapmadığı veya kötülüğe düştüğünde benim kalbim temiz vb. ifadeler kullanarak sorumluluklarından kaçamaz. 

Hz. Adem (as) dan son Peygamber Hz. Muhammed (sav) Efendimize kadar gönderilen dinin adı İslam’dır. 

Ayet : ‘’Şüphesiz, Allah katında tek geçerli din İslam’dır…’’ (Al-i İmran 19)

Kur-an’da ‘’ Dinü’l Hak (hak din) ve Dinen Kıyamen (dosdoğru din) ifadeleri İslam’ın sağlam esaslara dayandığını belirtir.

İslam’ın kelime anlamı barıştır. Ancak dinimize ve Müslümanların varlığına yönelik bir tehlike olduğunda çekinmeden gereğini yapmamız gerekir. İbadetleri yerine getirerek dinimizi koruruz: Bütün ibadetler dini korumak ve insan ruhunu dini duygularla güçlendirmek amacıyla farz kılınmıştır. 

Namaz , oruç, zekat, hac vb. ibadetler kadın erkek ergenlik çağına gelmiş her Müslümana farzdır.

Kur-an’ın ilk emri ‘’OKU’’ mesajıdır. 

Ayet : ‘’…öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca rabbaniler (ilim ve hikmet sahibi) olun. (Al-i İmran 79) 

Müslümanlar bildiklerini öğretmelidir, aktarmalıdır. 

Ayet : ‘’(Ey Muhammed!) Rabb’inin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…’’ (Nahl s.125) 

‘’Emr-i bil maruf, nehyi anil münker’’ (iyiliği emredip kötülükten uzaklaştırmak.) Müslümanların görevidir

Hadis-i Şerifler: 

‘’Benden bir ayet bile olsa ulaştırınız.’’ 

‘’Haydi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, ( öğrendiklerinizi) onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin …’’ 

Dinimizi asıl kaynaklarından öğrenmeliyiz. Kur-an ve sünnet. 

Hadis-i Şerif: ‘’Size iki şey bırakıyorum . Bunlara tutunursanız asla delalete düşmezsiniz: Allah’ın kitabı ve sünnetim…’’ 

Bidat , hurafe ve batıl inançlardan uzak durmalıyız 

Bidat :Kur-an’da ve hadislerde dayanağı olmayan sonradan ortaya çıkarılan şeyler 

Hurafe ve batıl inanç: Dine sonradan girmiş akla aykırı uydurma garip şeylerdir. Ör: nazara karşı Felak veNas Suresini okumak yerine boyanmış boncuktan medet umulmamalıdır. Kurumuş ağaçlara bez bağlamak. Muma üflemek vs.

HZ.YUSUF

Kur-an ‘da adı geçen Peygamberlerdendir. 

➢ Yusuf (as) kıssası Yusuf suresinde anlatılır. 
➢ Yusuf (as) kıssası en güzel kıssa anlamında (Ahsenül Kasas) diye nitelendirilir. 
➢ Hz. Yusuf (as) Hz. Yakup (as)’ın 12 oğlundan biridir. 
➢ 3 gömlek hikayesi ile özetleyebiliriz. 
➢ Yüzü çok temiz ve çok yakışıklı bir Peygamberdir. Hatta günümüzde temiz yüzlü kimseler için Yusuf yüzlü tabiri kullanılır. 
➢ 11 yıldız Güneş ve Ayın rüyasında kendine secde ettiğini görmüştür. Ve babasına anlatmıştır. 

1-KANLI GÖMLEK: Hz .Yusuf (as) kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Kardeşleri babaları Yakup peygambere Yusuf ‘u kurt yedi diyerek kanlı gömlek gösterdiler 

 2-İFFET GÖMLEĞİ: Kervan tarafından kuyudan çıkarılan Yusuf (as) köle pazarında satıldı. Vezir satın aldı . Yusuf (as) yetişkin olunca vezirin hanımı murat almak istedi. Fakat Yusuf (as) Allah’a sığındı. Arkasından kadın gömleğini çekip yırttı. 

3-HASRET GÖMLEĞİ: Vezir, hanımı ile Yusuf (as)’ı görünce ne olduğunu sordu. Hanımı iftira atarak Yusuf (as) ı zindana attırdı. Zindanda rüya yorumlama hikmeti verilen Yusuf (as) kralın rüyasını yorumlayıp maliye bakanlığına getirildi. 

Kıtlık zamanında Kenan ilinden gelen kardeşlerine yardım etti . ikinci gelişlerinde kardeşlerine kendisini tanıttı ve babasına gömleğini gönderdi. Yakup (as) gömleği gözlerine sürünce görmeyen gözleri açıldı. 

Not: Yusuf (as) babası ve 11 kardeşini yanına aldığında hepsi saygı ile eğiliyorlar. Yusuf (as) ‘’babacığım bu küçükken gördüğüm rüyanın yorumudur.’’ diyor.

Hz. Yusuf (as) Kıssasından çıkarılacak dersler:

İffet: Hz. Yusuf (as) kendisine yapılan çirkin teklifi kabul etmemiş bu uğurda hapse girmeye, eziyet çekmeye bile razı olmuştur. Bizlerde Yusuf Peygamberi örnek almalıyız. 

Sabır ve Tevekkül: Hem Hz. Yusuf (as) hem de babası Yakup (as) karşılaştıkları tüm zorluklar karşısında sabır ve tevekkül göstermişlerdir. Bizlerde başımıza gelen olumsuz durumlarda sabır ve tevekkül içerisinde hareket etmeliyiz. 

Vefa ve Sadakat: Yusuf (as) vezirin hanımının çirkin teklifine karşı çıkmış , yanında kaldığı ekmeğini yediği, iyiliğini gördüğü vezire vefalı ve sadık kalmıştır. 

Affetmek: Yusuf (as) kendisini kuyuya atan kardeşlerini affetmiştir. Bizler de kötülüğe iyilik ile karşılık vermeyi şiar edinmeliyiz.

8.sınıf din kültürü 3.ünite din ve hayat konu anlatımı bu kadardı. dinkulturutestleri.com/2020/08/8-sinif-din-kulturu-3-unite-pdf adresi içerisinde yer alan testi pdf olarak indirebilir ve konuyu pekiştirebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad

Your Ad Spot